ಸಿಚುವಾನ್

41
41
41成都柯世达集团办公楼

ಚೆಂಗ್ಡು ಚಾಂಪೇನ್ ಪ್ಲಾಜಾ

ಚೆಂಗ್ಡು ಹ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ (ಶುವಾಂಗ್ಲಿಯು) ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ

ಚೆಂಗ್ಡು ಕೆಸ್ಟಾರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಚೇರಿ ಕಟ್ಟಡ

1
41
41

ಚೆಂಗ್ಡು ಲಾಂಗ್ಟಾಂಗ್ಸಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿ ನೆಲೆ

ಚೆಂಗ್ಡು ಚೆಂಗುವಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಯುರೇಟರೇಟ್

ಚೆಂಗ್ಡು ವೆಸ್ಟ್ ಶೂಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್

ಚೀನಾ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ (ಚೆಂಗ್ಡು)